External Examiner Vacancies: University of Wales Trinity Saint David

We are looking to recruit new external examiners to our BA Early Years Education and Care programmes (English medium and Welsh medium) within the Academic Discipline Childhood and Education at the University of Wales Trinity Saint David.

The duties will commence in September 2020.

If you would like further information or would be interested in applying for this position, contact the Programme Directors Natalie MacDonald Natalie.macdonald@uwtsd.ac.uk or Gwyneth Davies G.M.Davies@uwtsd.ac.uk along with a copy of your CV.


Rydym yn chwilio am arholwyr allanol newydd ar gyfer ein rhaglenni BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg) o fewn Disgyblaeth Academaidd Plentyndod ac Addysg ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Bydd y dyletswyddau’n dechrau ym mis Medi 2020.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu a diddordeb ymgeisio am y swydd, cysylltwch a’r Cyfarwyddwyr Rhaglen, Natalie MacDonald natalie.macdonald@uwtsd.ac.uk neu Gwyneth Davies g.m.davies@uwtsd.ac.uk ynghyd a chopi o’ch CV.

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
Scroll to Top